Korekta i redakcja tekstu - o nas

Działalnością wydawniczą i poligraficzną zajmujemy się już
15 lat. Realizujemy zlecenia na korekty i redakcje tekstów, skład komputerowy i przygotowanie do druku oraz sam druk publikacji i książek.

Zapewniamy doświadczenie i profesjonalizm. Współpracujemy jedynie z korektorami i redaktorami, którzy ukończyli jedyny
w Polsce kurs redakcji merytorycznej zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Gwarantujemy fachowość, terminowość i bardzo konkurencyjne ceny.

Wykonywaliśmy korekty i redakcje oraz kompletne procesy wydawnicze (od maszynopisu po druk) dla takich instytucji
i firm, jak:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
  w Pułtusku
 • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
 • Fundacja Studiów Międzynarodowych
 • Fundacja Politeja
 • Fundacja Europea
 • Archiwum Akt Nowych
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Muzeum Niepodległości
 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
 • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Bellona S.A.
 • Wiedza Powszechna

O nas
Oferta
Cennik
Definicje i pojecia
Kontakt
Korekta, redakcja tekstu
Oferta Cennik - korekta tekstu Cennik - redakcja tekstu Definicje - korekta, redakcja, adiustacja Korekta